​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
​​​Mācību e-vide​​​​     Nodarbību saraksts

Skip Navigation LinksJēkabpils Agrobiznesa koledža

​​2017 04 11 atv d pvin.jpg​​​​​​​​​​​2017.gada 8.aprīlī ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

svinēs jubileju

jak logo 90.png

​Lūdzam reģistrēties salido​jumam līdz 2017.gada  31.martam reģistrācijas anketā vai zvanot t.28311852. Absolventu sarakstā vari atrast sevi un savus kursa biedrus. 

Pasākuma norise

13:00 - 22:00 Reģistrēšanās, ieejas aproces saņemšana
13:30
 Piemiņas pasākums (Sunākstes un Jēkabpils kapi)
17:00 Svinīgais pasākums Jēkabpils Tautas namā
19:30 Absolventu tikšanās un atmiņu vakars koledžas telpās, līdzi ņemot groziņus. Darbosies kafejnīca. 

Dalības maksa - ziedojums pasākumam

Aicinām absolventus līdz 31.03.2017​​​​​​​. veikt bankas kontā pārskaitījumu 5,00 EUR:
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģistrācijas Nr. 90011018726
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Valsts kase: kods TRELLV22
Konts LV94TREL715069101100B
Obligāti norādīt maksājuma mērķi informāciju sekojošā secībā:
23510, salidojuma pasākumam, Vārds Uzvārds, absolvēšanas gads
Piemērs: (23510, salidojuma pasākumam, Jānis Bērziņš, 2010)
Dalības maksu – ziedojumu var samaksāt arī reģistrējoties pasākuma dienā​

Atbalsti Jēkabpils Agrobiznesa koledžu ​90 gadu jubilejā!

Koledža ir 1927.gada 1.aprīlī Ministru kabineta dibināta skola ar nosaukumu "Jēkabpils komercskola". Tā ir viena no senākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kura no pašiem pirmsākumiem ir darbojusies ekonomiskās izglītības jomā un līdz šim brīdim specializējas galvenokārt uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (mazumtirdzniecības un komerczinības), informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs, un no 2016.gada 1.septembra arī drukas un mediju tehnoloģiju nozarē.

2016.gada 1.novembrī skola apvienojās ar Barkavas Profesionālo vidusskolu, kur profesionālā izglītība tiek piedāvāta tūrisma un skaistumkopšanas, pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības un būvniecības nozarēs.

Pašlaik koledžā mācās 720 izglītojamie.

Koledžas mācību korpuss ir kultūrvēsturiskas nozīmes objekts, kas atrodas Jēkabpils pilsētas centrā. Diemžēl šobrīd mācību korpusa v​izuālais izskats nav īpaši pievilcīgs. Ir nepieciešama jumta un fasādes atjaunošana, taču tuvākajā laikā koledžai piesaistīt atjaunošanas darbiem nepieciešamos līdzekļus 24856,24 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši eiro un 24 centi) bez atbalstītājiem nav iespējams.

dāvanu jubilejā koledža ļoti vēlētos saņemt finansiālu atbalstu no uzņēmējiem, absolventiem un citiem interesentiem īpaši cēlam mērķim – "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošana".

Lai sasniegtu mērķi, lūdzam finansiāli atbalstīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, ziedojot naudu mācību korpusa ēkas atjaunošanas darbiem, ieskaitot to koledžas ziedojumu kontā:

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģistrācijas Nr. 90011018726
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Valsts kase: kods TRELLV22
Konts LV94TREL715069101100B

ar norādi: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošanai.
​Kā pateicība par atbalstu koledžā tiks izveidots atbalstītāju stends pie centrālās ieejas.
Jautājumu gadījumā zvanīt t.29476078, 28311852

2017.gada 9.marts Profesiju dienu noslēguma pasākums

​No 7. līdz 9.martam Jēkabpils Agrobiznesa koledžā jau septīto gadu pēc kārtas 2017 03 09 prof dienas.jpgnotika „Profesiju dienas”, kuru ietvaros topošie grāmatveži, mazumtirdzniecības komercdarbinieki, datorsistēmu tehniķi, programmēšanas tehniķi un multimediju dizaina speciālisti varēja piedalīties dažādās ar savu profesiju saistītās aktivitātēs un konkursos. Profesiju dienas devīze ir “Iepazīsti savu profesiju”.
Viens no konkursiem audzēkņiem bija “Mirklis profesijā”, kura mērķis bija radīt iespēju radoši izpausties, attēlojot savu profesiju foto stāstā. Konkursa rezultātā tika izveidota foto izstāde par koledžā apgūstamajām profesijām. Konkursa uzvarētāji ir multimediju dizaina speciālisti.
Savukārt konkursā “Manas profesijas valoda” audzēkņiem bija jāparāda savas zināšanas par profesionālajos mācību priekšmetos iegūtajām zināšanām.
Profesiju dienas ietvaros 1.kursu audzēkņi devās ēnot pie savas profesijas speciālistiem, lai labāk iepazītu izvēlēto profesiju un darba pienākumus. Šajās dienās tika organizētas arī tikšanās ar absolventiem, kuri pastāstīja par savu profesiju un atbildēja uz dažādiem jautājumiem, ekskursijas uz TC “AURA”, Jēkabpils Biznesa inkubatoru, SEB banku, SIA “Vērtīgs”, Lattelekom, SIA “Rivalti”, Jēkabpils mākslas skolu, “Mūsdienu mākslas galeriju” Līvānos. Tika uzaicināti arī AS “Swedbank”eksperti novadīt mācību stundas par tēmām – “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un “Iejusties finanšu konsultanta ādā”.
3.kursi iepazinās ar darba tiesībām un darba aizsardzību noklausoties Latvijas brīvo arodbiedrības savienības juridiskā dienesta lekciju.
Profesiju dienu pēdējā dienā notika noslēguma pasākums, kurā aktīvu dalību dažādos radošos un atraktīvos konkursos ņēma visi audzēkņi un arī skolotāji.

nodarb 8kl skol.png
nodarb 9kl skol.png
anekta web uzlabosanai.png
strukturvieniba barkava1.png

Programmas Jēkabpilī​​​

​Vidējā profesionālā
​izglītība
multimediju dizains poga3.png
gramatvediba.png
komerczinibas poga3.png
datorsistemas poga3.png
programmesana poga3.png
Augstākā izglītība
datorsistemu un dat t admin poga3.png
gramatvediba un fiananses poga3.png
marketings un inovacijas poga3.png
namu parvaldisana poga3.png
komercdarbiba poga3.png
pedagogi poga3.png
google_2015_logo.png
facebook.png
draugiem.png
twitter1.png
karjera jak lv.png
interneta katalogs.png
nodarbibu laiki.png
logo-lv.png
dross internets.jpg