​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
​​​Mācību e-vide​​​​     Nodarbību saraksts

Skip Navigation LinksJēkabpils Agrobiznesa koledža

​​​​Fotogrāfijas no koledžas 90 gadu jubilejas

svinīgais pasākums ​
atmiņu vakars ​(drukāšanai, elektroniskai glabāšanai​)
​​
2017.gada 17.maijs Zinātniski praktiskā konference "Tautsaimniecības attīstību ietekmējošo faktoru izpēte un analīze - 2017"

konference.jpeg

Konferencē aicināti piedalīties studenti, mācībspēki, pārstāvji no nozarēm. Konferences nolikumsPublikāciju autori aizpilda pieteikuma veidlapu. Laiks tēžu iesūtīšanai pagarināts līdz 2017.gada 18.aprīlim. Tēzes sūtīt uz e-pasta adresi ilze.brakovska@jak.lv


​​​​​​​​​​​​​​​

2017.gada 19.aprīlis Noslēdzās koledžas volejbola turnīrs

​​JAK Volejbola turnīrs sākās 20.martā. Volejbola komandās saliedējās ne tikai meitenes un zēni, studenti un audzēkņi, bet arī skolotāji, citām komandām pat audzinātāji. Un tā turnīrā piedalījās 10 komandas- Pūpēži, Jautri, eMeMDē, Krasavčiki, 2 cē divi, Sapņu kērāji, Tetris, Trakie bebri, 7.elements, Lieliskais sešinieks. 
Katru nedēļu notika volejbola spēles. Turnīra laikā valdīja gan prieki, gan sajūsma, neziņa un spriedze. Turnīrs norisinājās veselu mēnesi. 19.aprīlī notika fināls. Finālā par trešo un ceturto vietu cīnījās Pūpēži pret Lieliskais sešinieku, bet par pirmo, otro vietu cīnījās Krasavčiki pret 7.elementu. 
Rezultātā:
1.vieta- 7.elements, 2.vieta- Krasavčiki, 3.vieta- Pūpēži
Finālistiem tika pasniegti kausi. Visas komandas tika pie skolas sarūpētajiem klinģeriem.
Milzīgs paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem un atbalstītājiem. Īpaši milzīgs paldies skolotājam Armandam Līcītim par atbalstu visa turnīra laikā.
Ar JAK Volejbola turnīru 2017 tikai aizsākta jauna tradīcija par ceļojošu 1.vietas kausu. Kas nākamie būs čempioni, un saņems kausu, redzēsim nākošgad. Varbūt tieši tava komanda būs tā?
Audzēkņu pašpārvaldes prezidente E. Kropa​

2017.gada 8.aprīlis ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu​​ jubileja2017 04 08 jak90 (1).JPG

Ziedi nevēlas tukši noziedēt. Ziedi cenšas savu skaistumu attaisnot – izlolot augļus, nobriedēt sēklas – tāpat kā cilvēks savu mūža gājumu piepildīt.

/Lija Brīdaka/

Pateicība ir viens no spēcīgākajiem laimes sajūtu rādītājiem!

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90. gadadiena ir aizsteigusies aiz sevis atstājot laimīgus koledžas darbiniekus. Skolas telpās un pedagogu sirdīs virmo pozitīvisms, kas dod spēku un iedvesmu jau iesāktiem un jauniem darbiem.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas kolektīva vārdā, no sirds pateicos koledžas pasākumā iesaistītajiem audzēkņiem, vecākiem,  absolventiem, viesiem un atbalstītājiem par pozitīvām, iedvesmojošām emocijām, un jaukajām dāvanām!

Patiesā cieņā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole​

2017 04 08 jak90 (6).JPG

2017 04 08 jak90 davana.JPG

2017 04 08 jak90 (5).JPG

2017 04 08 jak90 (4).JPG
2017 04 08 jak90 (2).JPG

Atbalsti Jēkabpils Agrobiznesa koledžu ​90 gadu jubilejā!

Koledža ir 1927.gada 1.aprīlī Ministru kabineta dibināta skola ar nosaukumu "Jēkabpils komercskola". Tā ir viena no senākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kura no pašiem pirmsākumiem ir darbojusies ekonomiskās izglītības jomā un līdz šim brīdim specializējas galvenokārt uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (mazumtirdzniecības un komerczinības), informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarēs, un no 2016.gada 1.septembra arī drukas un mediju tehnoloģiju nozarē.

2016.gada 1.novembrī skola apvienojās ar Barkavas Profesionālo vidusskolu, kur profesionālā izglītība tiek piedāvāta tūrisma un skaistumkopšanas, pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības un būvniecības nozarēs.

Pašlaik koledžā mācās 720 izglītojamie.

Koledžas mācību korpuss ir kultūrvēsturiskas nozīmes objekts, kas atrodas Jēkabpils pilsētas centrā. Diemžēl šobrīd mācību korpusa v​izuālais izskats nav īpaši pievilcīgs. Ir nepieciešama jumta un fasādes atjaunošana, taču tuvākajā laikā koledžai piesaistīt atjaunošanas darbiem nepieciešamos līdzekļus 24856,24 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši eiro un 24 centi) bez atbalstītājiem nav iespējams.

dāvanu jubilejā koledža ļoti vēlētos saņemt finansiālu atbalstu no uzņēmējiem, absolventiem un citiem interesentiem īpaši cēlam mērķim – "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošana".

Lai sasniegtu mērķi, lūdzam finansiāli atbalstīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, ziedojot naudu mācību korpusa ēkas atjaunošanas darbiem, ieskaitot to koledžas ziedojumu kontā:

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Reģistrācijas Nr. 90011018726
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
Valsts kase: kods TRELLV22
Konts LV94TREL715069101100B

ar norādi: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību korpusa ēkas atjaunošanai.
​Kā pateicība par atbalstu koledžā tiks izveidots atbalstītāju stends pie centrālās ieejas.
Jautājumu gadījumā zvanīt t.29476078, 28311852

strukturvieniba barkava1.png

Programmas Jēkabpilī​​​

​Vidējā profesionālā
​izglītība
multimediju dizains poga3.png
gramatvediba.png
komerczinibas poga3.png
datorsistemas poga3.png
programmesana poga3.png
Augstākā izglītība
datorsistemu un dat t admin poga3.png
gramatvediba un fiananses poga3.png
marketings un inovacijas poga3.png
namu parvaldisana poga3.png
komercdarbiba poga3.png
pedagogi poga3.png
google_2015_logo.png
facebook.png
draugiem.png
twitter1.png
karjera jak lv.png
interneta katalogs.png
nodarbibu laiki.png
logo-lv.png
dross internets.jpg