​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation LinksKontakti

​Kontaktiem:

​​Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV5201
iekšējai centrālei.......65231726

tālr./fakss.....................65231917
dienesta viesnīcā........65232177
grāmatvedībā............65231590
​e-pasts: koledza@jak.lv

IZM Reģ.Nr:   1047003153

Norēķiniem:
JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, PASTA IELA 1, JĒKABPILS, LV- 5201
NMN: 90011018726

Valsts kase: kods TRELLV22

Konti: LV38TREL215069100200B (koledža)

          LV37TREL215069100400B (vidējās prof.izglīt.nodaļa)​
          LV94TREL715069101100B​ (ziedojumiem un dāvinājumiem)