​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation Links-izglītības-programmas

​​Profesionālās vidējās izglīt​ības programmas​

programmas nosaukums
multimediju dizains
LR izglītības klasifikācijas kods​ 33 214 12 1
iegūstamā kvalifikācija
multimediju dizains speciālists​
profesionālās kvalifikācijas līmenis
trešais
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
​pamatizglītība/ vidējā izglītība
programmas īstenošanas ilgums
4 gadi
izglītības ieguves forma
klātiene
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
diploms par profesionālo vidējo izglītību

Multimediju dizaina speciālists​ sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni. Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.
Profesionālie mācību priekšmeti

​​​multimediju dizains.JPG
programmas nosaukums
​komerczinības
LR izglītības klasifikācijas kods 33 341 02/ 35b 341 02
iegūstamā kvalifikācija
​mazumtirdzniecības komercdarbinieks
profesionālās kvalifikācijas līmenis
​trešais
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību
​pamatizglītība/ vidējā izglītība
programmas īstenošanas ilgums
​4 gadi/ 1.5 gadi
izglītības ieguves forma
​klātiene
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi
diploms par profesionālo vidējo izglītību

​Komercdarbinieks var veikt tirgziņa, tirdzniecības konsultanta, darba organizatora un citus pienākumus mazumtirdzniecības uzņēmumā. Labi pārzina tirdzniecības tehnoloģisko procesu, pircēju apkalpošanas psiholoģiju. Var veikt sava un neliela kolektīva darba plānošanu, izpildi, izpildes kontroli un saimnieciskās darbības analīzi; pieņemt lēmumus, kas balstās uz zināšanām par tirgus ekonomikas likumsakarībām, LR likumdošanas prasību izpildi un radošu attieksmi pret profesionālu uzdevumu veikšanu.

mazumtirdzn komercd1.JPG
programmas nosaukums​grāmatvedība
LR izglītības klasifikācijas kods 33 344 02/ 35b 344 02
iegūstamā kvalifikācija​grāmatvedis
profesionālās kvalifikācijas līmenis​trešais
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību​pamatizglītība/ vidējā izglītība
programmas īstenošanas ilgums​4 gadi/ 1.5 gadi
izglītības ieguves forma​​klātiene
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi​diploms par profesionālo vidējo izglītību

​Absolvents, kas ieguvis grāmatveža kvalifikāciju, pēc profesionālo priekšmetu apguves prot organizēt un vadīt uzņēmuma grāmatvedības darbu, kārtot grāmatvedības uzskaiti un finansu darījumus, sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus, plānot un analizēt uzņēmuma darbību. Absolvents spēj patstāvīgi savākt un apstrādāt ekonomisko un grāmatvedības informāciju un sagatavot to vadības grāmatvedības lēmumu pieņemšanai, izmantojot šajā procesā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (datorgrāmatvedības programmas).

gramatvedis1.JPG
programmas nosaukums​datorsistēmas
LR izglītības klasifikācijas kods 33 481 01/ 35b 481 01
iegūstamā kvalifikācija​datorsistēmu tehniķis
profesionālās kvalifikācijas līmenis​​trešais
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību​pamatizglītība/ vidējā izglītība
programmas īstenošanas ilgums​​4 gadi/ 1.5 gadi
izglītības ieguves forma​klātiene
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi​diploms par profesionālo vidējo izglītību

Datorsistēmu tehniķis strādā organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezencāciju sagatavošanai, un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.

datorsistemu tehnikis1.jpg
programmas nosaukumsprogrammēšana
LR izglītības klasifikācijas kods 33 481 03/ 35b 481 03
iegūstamā kvalifikācija​programmēšanas tehniķis
profesionālās kvalifikācijas līmenis​​​trešais
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību​pamatizglītība/ vidējā izglītība
programmas īstenošanas ilgums​​4 gadi/ 1.5 gadi
izglītības ieguves forma​klātiene
izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi​diploms par profesionālo vidējo izglītību

Programmēšanas tehniķis strādā organizācijās, kurās izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošous resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijs lietotājiem viņu darba vietās un stacijās. Orienējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumendēšanā atbilstoši valsts un starptautaiskiem standartiem.

programmesanas tehnikis1.jpg