​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nodarbību saraksts

Skip Navigation Linksprojekti

​​​​​​​​Projekti

logo.jpg

​Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno projektu STEM studiju mācību vides uzlabošanai.

​Jēkabpils Agrobiznesa koledžā šobrīd notiek darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" Specifiskā atbalsta mērķa 8.1.4. "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tai skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" projekta "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas STEM studiju mācību vides uzlabošana" īstenošana.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mērķis dalībai projektā ir uzlabot un modernizēt pirmā līmeņa profesionālas augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi un nodrošināt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti.

Projekta ietvaros koledža plāno veikt sekojošas darbības:

1)Infrastruktūras uzlabošana. Ļoti nozīmīgs faktors, lai modernizētu STEM izglītības programmas ir Koledžas infrastruktūras attīstība. Datorklases ir nolietojušās, īsti nav piemērotas STEM izglītības programmu īstenošanai, nepieciešami uzlabojumi arī IT laboratorijā un lektoru metodiskajā kabineta.

2)Datortehnikas iegāde un programmatūras noma. Kvalitatīvai studiju un mācību procesa apguvei un modernizācijai nepieciešams iegādāties mūsdienīgu IT aparatūru un programmatūru. Iepriekšējos periodos iegādāta datortehnika pēc savas veiktspējas vairs nav atbilstoša mūsdienīgai STEM izglītības programmu apmācībai.

3)Aprikojuma iegāde (mēbeles). Telpu pielāgošanai aparatūras un aprīkojuma uzstādīšanai un darbībai, nepieciešams iegādāties mēbeles izremontētajās telpās.

Koledžas kopējais attiecināmais finansējums projekta ietvaros ir 308 842 EUR, ERAF atbalsta apjoms 262515,70 EUR. Koledža projekta darbības plāno īstenot līdz 2018.gada 30.junijam.

Koledža pieejamas Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas, audio un video tehnika varētu nodrošināt jaunas agrāk nebijušas studiju iespējas. Uzlabojot STEM studiju mācību vidi, pieaugs studentu un audzēkņu interese par šīm zinātnēm, koledža kļūs modernāka, atpazīstamāka un konkurētspējīgāka.

europass mobilitate.jpg
​Mobilitāte Eiropā ir svarīga, lai veidotu konkurētspējīgu un dinamisku ekonomiku, kurā ievŗojama nozīme ir prasmīgam un elastīgam darbaspēkam, kas spēj pielāgoties strauji mainī​gajām darba tirgus prasībām.

erasmus plus logo.jpg

​IP Komerczinības audzēkņi praksē​ Maltā.​

erasmus plus.JPG


logo-esf.gif

​Mērķstipendijas audzēkņiem 2009.-2015.g.
Informācija par mērķstipendiju projekta noslēgumu un tālāku audzēkņu finansiālu atbalstu 2015./2016.m.g.

Mērķstipendiju nolikums, grozījumi 12.2012. 
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada aprīlis.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada marts.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada februāris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2015.gada janvāris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada decembris.
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada novembris.​ 
Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada oktobris.

Informācija par izmaksātajām mērķstipendijām 2014.gada septembris​.
Reģionālais seminārs.
Projekta statisktika.

logo_esf_izm_proj.gif

Izglītības programmas „Datorsistēmas” kvalitātes uzlabošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 2010-2011.g.IP Datorsistēmas mācību materiāli (arhīva datne) 

logo-esf.gif

Līdz 2008.gadam izstrādātie mācību materiāli (arhīva datne)