​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation Linksstruktūra un budžets

​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​Koledžas struktūra, darbinieku un amatpersonu atalgojums


Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūra JAK_Struktura.png

 ieņemamais amats vārds, uzvārds telpas nr. tālrunis e-pasts
​ ​ ​koledžas padome ​ ​


​​ ​ ​koledžas darbinieki ​ ​
​Direktore ​Rita Pole111
​65231726
29476078
rita.pole@jak.lv
​Direktora sekretāre (personāla lietved.) ​Elita Stafecka 115 ​65231726 ​elita.stafecka@jak.lv
​Galvenā grāmatvede ​Valentīna Ņērbule 117 ​65231590 gramatvediba@jak.lv
​Nodarbību plānotāja ​Līga Stahovska218
​65231726 liga.stahovska@jak.lv
​Saimniecības struktūrvienības vadītāja ​Anna Aleksejeva 112 ​65231726 ​anna.aleksejeva@jak.lv
​Bibliotēkas vadītāja​​​ ​Anita Baltgaile 218 ​65231726 ​anita.baltgaile@jak.lv
​Dienesta viesnīcas vadītāja ​Zane Ozola dv105 ​65232177 ​zane.ozola@jak.lv
​Direktora vietniece studiju un tālākizglītības jomā
Ināra Upeniece​
116​​65231726​
​inaraupeniece@jak.lv
​Ekonomikas katedras vadītāja (EK) ​Ingrīda Veipa 116 ​65231726 ​ingrida.veipa@jak.lv
​IT katedras vadītājs (ITK) Jurijs Zamarajevs 116 ​65231726
jurijs.zamarajevs@jak.lv
​Lietvede studiju darbā ​Ilze Brakovska 115 ​65231726 ​ilze.brakovska@jak.lv
​ ​ ​profesionālās vidējās izglītības nodaļa ​ ​
​Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā ​Valda Kalniņa 114 ​65231726 ​valda.kalnina@jak.lv
​Direktora vietniece IT un tālmācības jomā
Ilze Dubova​
120​
​​65231726​
26389082
​ilze.dubova@jak.lv
​Direktora vietniece audzināšanas darbā ​Silvija Strušele 236 29196934 ​silvija.strusele@jak.lv
​Izglītības ​metodiķe (datorzin.prof.priekšmeti) Inguna Pastare 212 ​65231726 inguna.pastare@jak.lv
​Izglītības metodiķe (grāmatved.un komerczin.prof.priekšmeti) ​Ingrīda Mārāne 113 ​65231726 ​ingrida.marane@jak.lv
​Lietvede profesionālās vidējās izglītības nodaļā Dina Valpētere 111 ​65231726 valpetere.dina@jak.lv
​ ​ ​koledžas darbinieku arodorganizācija ​ ​
​Arodorganizācijas priekšsēdētāja​ ​koledžas darbinieku un amatpersonu atalgojums ​ ​ ​
Informācija par budžetu, amatpersonu un nodarbināto skaitu​