​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation Linksstud-programmas

​​ ​​​​Studiju programmas

​​ ​Ekonomikas katedra​​ ​            
programmas nosaukums ​grāmatvedība un finanses
​kvalifikācija  ​grāmatvedis
studiju ilgums  ​2 gadi (2.5 gadi nepilna laika) 
Grāmatvedības darba speciālists var nodrošināt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, statistikas un finanšu pārskatu sastādīšanu, LR grāmatvedības, nodokļu likumdošanas normatīvo aktu ievērošanu un piemērošānu, kā arī prot organizēt un vadīt citus darbiniekus.​

IMG_9634.JPG
programmas nosaukums ​komercdarbība
​kvalifikācija ​komercdarbības specialists
studiju ilgums2 gadi (2.5 gadi nepilna laika)
Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā, uzņēmumā, vai uzsāk savu biznesu kā komersants, veic stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu. Komercdarbības speciālists strādā, ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu prasības.
​​IMG_0099.JPG
programmas nosaukumsnamu pārvaldīšana
​kvalifikācija ​namu pārvaldnieks
​studiju ilgums ​​(2.5 gadi nepilna laika)
Namu pārvaldīšanas speciālists veic namu pārvaldnieka profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo un nedzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli.
20170401_134951.jpg

programmas nosaukums mārketings un inovacijas​
​kvalifikācija tirgvedības un tirdzniecības specialists
​studiju ilgums 2 gadi (2.5 gadi nepilna laika)
​Tirgvedības un tirdzniecības speciālists organizē un/vai veic tirgus izpēti, analizē tirgus izpētes rezultātus, izstrādā tirdzniecības plānu un organizē tā īstenošanu, veic pasākumus produktu virzīšanai tirgū, veic sarunas par līguma slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā. Palīdz nodrošināt organizācijas tirdzniecības darbību, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Eiropas Savienības saistošo starptautisko dokumentu prasības, kā arī veic līdzīga satura pienākumus. Tirgvedības un tirdzniecības speciālists strādā tirdzniecības uzņēmumos. 2013 03 12_14 Profesiju dienas (277).jpg
​I​nformācijas tehnoloģiju katedra
programmas nosaukums ​​datorsistēmu un datortīklu administrēšana
kvalifikācija ​datortīklu administrators
studiju ilgums 2 gadi (2.5 gadi nepilna laika)​
​​Datorsistēmu un datortīklu administrators nodarbojas ar datora sistēmu un tīklu uzturēšanu tehniskā kārtībā, bojājumu novēršanu, lietotāju problēmu risināšanu un šo ​procesu administrēšanu jeb vadīšanu. Uzstāda un konfigurē datortehniku un programmatūru 2013 02 13 Enu dienas (6).JPG