​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Office_365_logo2.pngmykoob.png ​​​​​​​​​​  EN LV 
  Nod​arbību saraksts

Skip Navigation LinksUznemsa-jauniesu-garantijas-programma

​Uzņemšana jauniešu garantijas paro​​grammā


esf jauniesu programma1.jpg

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Piedāvājam mācīties par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros izglītības programmā "Komerczinības" ar profesionālo kvalifikāciju „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks".

Projekta darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Projektā var pieteikties jaunieši no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumus, ka  pretendents:

· nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" ietvaros;

·    nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;

·   vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;

·   nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;

·   nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;

·   vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Uzņemšana laika periodā no š. g. 26. jūnija līdz 25. augustam.

Sīkāka informācija pa tālruni 65231726 vai rakstot uz –pastu: koledža@jak.lv